سپاه تروریستی پاسداران

 فایننشال تایمز: اتحادیه اروپا قرار است سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد فایننشال تایمز، در مطلبی با عنوان اتحادیه اروپا قرار است سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد، نوشت: فرانسه و آلمان با وجود خطر شکست مذاکرات هسته‌ای، از فشارهای سیاسی حمایت می‌کنند. اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های قانونیادامه خواندن «سپاه تروریستی پاسداران»